Julio Poch verliest kort geding

VNV_banner.png

Tot teleurstelling van het bestuur heeft Julio Poch het kort geding tegen de Staat der Nederlanden verloren. Daarin stond het verkrijgen van het betalen van rechtsbijstand door Nederland en de bedenkelijke rol van de Nederlandse Staat ten tijde van de uitlevering centraal.

Voor de VNV is het belangrijk dat leden die in het buitenland gearresteerd worden of gevangengezet worden een eerlijk proces krijgen en dat de Nederlandse overheid zich daartoe tot het uiterste inspant. Het meewerken aan de uitlevering destijds en het niet verstrekken van enige vorm van betaalde rechtsbijstand draagt hier niet aan bij. Het aangewezen zijn op stille diplomatie is precair en per definitie niet transparant. Zeker in deze zaak is discutabel in hoeverre de Nederlandse Staat zich hiertoe inzet of wenst in te zetten.

Het bestuur is er niet gerust op dat onze leden in het buitenland op onvoorwaardelijke steun vanuit Nederland kunnen rekenen in voorkomend geval.

(Source: VNV)

UTC

19 Dec 2018 - 13:23

Who's new

  • Joris
  • OCS
  • locje
  • Charlotte
  • Rutger Westen
  • Martijn van Beek
  • FUH
  • Rozemarijn
  • Eveline
  • Kevin Verburg

"No taste..."

"The only problem with Microsoft is they just have no taste."

* Steve Jobs in 'Triumph of the Nerds' (1996)

Crew Onboard

There are currently 0 users and 105 guests online.

Recent comments

Popular Callsigns

Disclaimer

TRApple.nl is 'Affiliate Free'  We are totally independent and have no affiliations with Apple, Boeing, TESLA or any other gadget provider what so ever. We reserve the right to refer to ourselves as ‘we’ and be as partial as we like. If you don't like that, stop consuming our bandwidth.
Have a good flight...

Company Freq.

You're not permitted to post shouts.
Willem-JanSinds 2 dagen werkt iTrans niet meer bij mij, is er een update ?? gr, WJ17 May 2017 - 08:24
Willem-JanGoedemorgen all,17 May 2017 - 08:24
KoenBeste trapple, Heb sinds kort een one plus 3t met android versie 7. Als ik in de standby app een datum wil selecteren dan sluit de app zich. Daarna moet je alles weer invoeren oftewel de app is niet te gebruiken. Groetjes, Koen Schimmel11 Feb 2017 - 11:17
AwesomeThx, Cees, for your donation to keep TRApple & eTRA safe and stable.27 Mar 2015 - 10:33
Awesome@steven: http://trapple.nl/content/agenda-niet-te-zien19 Feb 2015 - 18:53
X